ΕργΠΕ » Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι πολυδύναμη και διεπιστημονική. Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής και του Τμήματος Φ.Π.Ψ., συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων και Πανεπιστημίων, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου συμπληρώνεται και υποστηρίζεται από τεχνικό και γραμματειακό προσωπικό.