ΕργΠΕ » Ανθρώπινο δυναμικό » Βασικά μέλη ΔΕΠ

Βασικά μέλη ΔΕΠ

Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο «Θεωρία και Πράξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φ.Π.Ψ. - ΕΚΠΑ

email: mdaskol@ppp.uoa.gr, mdaskol@eel.ppp.gr

τηλ.: 210 7277799

 

 

Καθηγητής με αντικείμενο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική των Μαθηματικών»

Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φ.Π.Ψ. - ΕΚΠΑ

email: kynigos@ppp.uoa.gr

τηλ.: 210 7277508

 

Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο «Διδακτική Θετικών Επιστημών»

Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φ.Π.Ψ., - ΕΚΠΑ

email: zsmyrnaiou@ppp.uoa.gr

τηλ.: 210 7277526