ΕργΠΕ » Ανθρώπινο δυναμικό » Διεύθυνση ΕργΠΕ

Διεύθυνση ΕργΠΕ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με αντικείμενο «Θεωρία και Πράξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φ.Π.Ψ.-ΕΚΠΑ. email:mdaskol@ppp.uoa.gr, mdaskol@eel.ppp.gr.

Τηλ.: 210 7277799

Η Μαρία Δασκολιά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ίδιο Τμήμα. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο θέματα θεωρίας και πράξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).

Είναι επιστημονική υπεύθυνη της Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης Σπουδών “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία” του Π.Μ.Σ. «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά έργα, ευρωπαϊκά και εθνικά. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο με τίτλο: «Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Ανάμεσα στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων στη διδασκαλία και τη μάθηση στην ΠΕ/ΕΑΑ, με στόχο την ανάπτυξη της προσωπικής και συλλογικής έκφρασης, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης και ικανότητας για δράση μαθητών και άλλων ομάδων του ευρύτερου πληθυσμού για το περιβάλλον και την αειφορία.