ΕργΠΕ » Ανθρώπινο δυναμικό » Γραμματειακή υποστήριξη

Γραμματειακή υποστήριξη

  • Νίκος Σωτηρίου

        nisot@eel.uoa.gr

  • Ελένη Φραγκάκη

        elenafrag@eel.uoa.gr

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας / Φάξ: 210 727 7567