ΕργΠΕ » Ανθρώπινο δυναμικό » Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ

Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ

  • Γεωργία Λιαράκου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

«Περιβαλλοντική Αγωγή»

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

email: liarakou[at]rhodes.aegean[dot]gr

  •  Κώστας Γαβριλάκης

Επίκουρος Καθηγητής

«Περιβάλλον - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

enail: cgav[at]uoi[dot]gr

Λέκτορας στη «Μουσειολογία»

Επιστημονική Υπεύθυνη στο ΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές»

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ

email: mmouliou[at]arch.uoa[dot]gr,  museum-studies[at]arch.uoa[dot]gr