ΕργΠΕ » Ανθρώπινο δυναμικό » Συνεργαζόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες

Συνεργαζόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες

  • Μάριος Ξένος

"Τεχνητή Νοημοσύνη στην υποστήριξη της μάθησης"

  • Σύλβη Ιωακειμίδου

"Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Δημιουργική μάθηση με ψηφιακά εργαλεία"