ΕργΠΕ » Ανθρώπινο δυναμικό » Υποψήφιοι διδάκτορες

Υποψήφιοι διδάκτορες

Παναγιώτα-Μαρία Γρίλλια

"Ταυτότητα και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στην ΠΕ/ΕΑΑ"

"Η ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο μάθησης"

"Η Αφηγηματική Έρευνα στην ΠΕ/ΕΑΑ"