ΕργΠΕ » Ψηφιακό υλικό » Διαδραστικές εφαρμογές

Διαδραστικές εφαρμογές

Στο πλαίσιο ενός έργου έρευνας και ανάπτυξης (R&D) με τον τίτλο ‘Αειφόρος Ιστιοπλοϊκή Περιήγηση: Ανάπτυξη προϊόντων αειφόρου τουριστικής και εκπαιδευτικής ιστιοπλοϊκής περιήγησης με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών’ (2011-2013), που υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, το ΕργΠΕ σχεδίασε πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό για διαβίου περιβαλλοντική μάθηση με δυνατότητα αξιοποίησης στο πλαίσιο του ιστιοπλοϊκού τουρισμού. Το υλικό αυτό αποτέλεσε το περιεχόμενο μιας διαδραστικής γεωπληροφορικής εφαρμογής, η οποία αναπτύχθηκε από την Εταιρία Talent Information Systems S.A., πάνω στη βάση των εφαρμογών Cruiser και Πρόσω Ολοταχώς (της Marine & Sailing Enterprises S.A.).

Η εφαρμογή επιτρέπει τη διενέργεια χαρτογραφικής δισδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) πλοήγησης σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Απεικονίζει χάρτες που αποτελούνται από ένα σύνολο θεματικών επιπέδων (layers), είτε διανυσματικής μορφής είτε με τη μορφή εικόνας (raster), τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο. Περιλαμβάνει εργαλεία χειρισμού του χάρτη (για αλλαγή κλίμακας και πλοήγηση, για μέτρηση αποστάσεων, για λήψη συνοπτικών πληροφοριών σε κάθε σημείο του χάρτη), εξερεύνησης και προβολής των δεδομένων του χάρτη (οργανωμένων σε θεματικές κατηγορίες και με τη δυνατότητα χρήσης φίλτρων, ώστε ο χρήστης να μπορεί με ευκολία να εντοπίζει και να επιλέγει την εμφάνιση των στοιχείων του χάρτη που τον ενδιαφέρουν), προσθήκης περιεχομένου από τον/τους χρήστη/ες (για εισαγωγή, μετακίνηση ή αλλαγή σημείων, προσθήκη ομάδας αντικειμένων, γραμμών διαδρομών ή περιγραμματικού καθορισμού περιοχών, κλπ,), δημιουργίας ‘έξυπνων’ συλλογών, κ.ά.

Το ΕργΠΕ συνεργάστηκε με την Talent Information Systems S.A. και την Marine & Sailing Enterprises S.A. στη διαμόρφωση 5 ολοκληρωμένων ιστιοπλοϊκών περιηγήσεων σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας για ενήλικο κοινό. Πάνω σε καθεμία από αυτές σχεδίασε ένα ευέλικτο πλαίσιο μάθησης, μέσα από το οποίο επιδιώκεται η γνωριμία των ιστιοπλόων τουριστών με διαφορετικές διαστάσεις του τοπικού περιβάλλοντος των περιοχών που επισκέπτονται, την κατανόηση της αναγκαιότητας και των προοπτικών μιας αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης στις περιοχές αυτές, και τη συνειδητοποίηση της ευθύνης που φέρουν οι ίδιοι ως προς τη διαμόρφωση ενός πιο αειφορικού ‘τουριστικού αποτυπώματος’.

Το εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε για να υποστηρίξει την εφαρμογή και το πρόγραμμα σε καθεμία από τις 5 αυτές ιστιοπλοϊκές διαδρομές αποτελείται από δύο συμπληρωματικά μέρη:

  • ενημερωτικά κείμενα, για καθέναν από τους σταθμούς της διαδρομής και για άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος που αναδείχτηκαν από την πολυθεματική ανάλυση της κάθε διαδρομής.
  • αναλυμένες προτάσεις δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, που προτείνονται ως ιδέες στους συμμετέχοντες να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, είτε εν πλω είτε και σε επιλεγμένα σημεία-σταθμούς της κάθε διαδρομής.

Στόχος του υλικού είναι να ωθήσει τους συμμετέχοντες στη δημιουργία συνδέσεων και συσχετισμών ανάμεσα στις περιβαλλοντικές, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές του περιβάλλοντος, ξεκινώντας από την κατανόηση βασικών εννοιών που εμπλέκονται στις σχέσεις αυτές (όπως π.χ., τι σημαίνει ‘αειφορία’ γενικά και στο πλαίσιο του τουρισμού, ποια η έννοια της ‘βιομηχανικής’ και ‘αρχιτεκτονικής κληρονομιάς’, κλπ.) και στη διαμόρφωση προσωπικών ερμηνειών για την περιοχή επίσκεψης.