ΕργΠΕ » Ψηφιακό υλικό » Μικρόκοσμοι

Μικρόκοσμοι

Κατά τη διετία 2010-2013, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου 'Metafora', (http://www.metafora-project.org), ξεκίνησε ο σχεδιασμός μιας σειράς ‘μικροκόσμων’ με τη γεννήτρια ψηφιακών παιχνιδιών 'Sus-X' του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/eslate_kits.htm). Πιο συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό παράχθηκαν οι μικρόκοσμοι με την ονομασία:

1. ‘Perfectville’

2. ‘Envicity’

3. ‘Sus city Α' Βάθμιας’

Ο μικρόκοσμος 'Perfectville' αποτελεί γεννήτρια ψηφιακών παιγνιδιών για μαθησιακή αξιοποίηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ). Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξή του αποτέλεσε συνεργασία ανάμεσα στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ). Οι μικρόκοσμοι ‘Envicity’ και ‘Sus-city A' Βάθμιας’ είναι παράγωγα του πρώτου μικρόκοσμου και προέκυψαν από συνεργασίες εκπαιδευτικών-φοιτητών στο πλαίσιο εποπτευόμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης στην ΠΕ/ΕΑΑ. Και οι τρεις μικρόκοσμοι έχουν αξιοποιηθεί ως ψηφιακά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά υλικά για ΠΕ/ΕΑΑ στο πλαίσιο μαθημάτων και εργαστηρίων του ΕργΠΕ.

Tο λογισμικό ChoiCo (πρώην 'Sus-X') μπορείτε να το βρείτε εδώ: etl.ppp.uoa.gr/choico/