ΕργΠΕ » Δημοσιεύσεις » Άρθρα σε ελληνικά συνέδρια

Άρθρα σε ελληνικά συνέδρια

 • Βλαχοστέργιου, Κ., Δασκολιά, Μ., & Κυνηγός, Χ. (2016). Διεπιστημονική συνεργασία εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στα Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”. Ιωάννινα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016. Οργανωτικοί φορείς: HAICTE, Παν/μιο Ιωαννίνων.
 • Ιωακειμίδου, Β., Δασκολιά, Μ., & Κυνηγός, Χ. (2016). Ανάπτυξη δημιουργικών αφηγημάτων σε ψηφιακό υλικό που εμπλέκουν μαθηματικά και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στα Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”. Ιωάννινα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016. Οργανωτικοί φορείς: HAICTE, Παν/μιο Ιωαννίνων.
 • Ταγκαλάκη, Α., Βασιλείου, Ε., & Δασκολιά, Μ. (2016). Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης μέσα από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ.. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας». Αθήνα, 8-10 -6 Νοεμβρίου 2016. Νέος Παιδαγωγός.
 • Φλώρου, Ρ., & Δασκολιά, Μ. (2015). Κατασκευάζοντας ψηφιακές ιστορίες με θέμα την αειφόρο πόλη: μία πρόταση για την καλλιέργεια της συλλογικής δημιουργικότητας. Στα Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία: [CD], Βόλος, 8-10 Μαΐου 2015. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 • Κοντιζά, Κ., & Δασκολιά, Μ. (2015). Δημόσια παιδαγωγική και διαδικτυακή περιβαλλοντική επικοινωνία. Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καμπάνιας «Καλύτερη Ζωή» του WWF-Ελλάς. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία: Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση [CD], Βόλος, 8-10 Μαΐου 2015. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 • Δασκολιά, Μ., Πλιώτα, Μ., & Γρίλλια, Π.-Μ. (2012). Διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: περιβαλλοντικά προσανατολισμένη ιστιοπλοϊκή εκπαίδευση στο Αιγαίο. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος: Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση [CD]. Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2012. Θεσσαλονίκη: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 • Δασκολιά, Μ., & Κοντιζά, Κ. (2012). Η θεωρία της ελαστικής ανθεκτικότητας των κοινωνικο-οικολογικών ζητημάτων και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την αειφορία: ανιχνεύοντας εκλεκτικές συγγένειες. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος: Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση [CD]. Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2012. Θεσσαλονίκη: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 • Δήμος, Α., & Δασκολιά, Μ. (2010). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Δημιουργική Σκέψη. Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για τις έννοιες και τη μεταξύ τους σχέση. Στο: Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Το σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη», Ιωάννινα, 26-28 Νοεμβρίου 2010. Ιωάννινα: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. http://kpe-kastor.kas.sch.gr/peekpe/proceedings/synedria_9_ereunes/Dimos_Daskolia.pdf
 • Γούναρη, Ν., Δασκολιά, Μ., & Κυνηγός, Χ. (2009). Κατανοώντας το Ενεργειακό Ζήτημα. Μια εκπαιδευτική εφαρμογή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη χρήση ενός διερευνητικού λογισμικού. Στο: Σ. Ε. Τσιούρης και Μ. Ανανιάδου-Τζημοπούλου (επιμ.), Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αναζητώντας λύσεις για το ελληνικό περιβάλλον», Θεσσαλονίκη, 15-17 Οκτωβρίου 2009, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Συμβούλιο Περιβάλλοντος, (σσ. 477-485). Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη.
 • Δασκολιά, Μ., Κυνηγός, Χ., & Γούναρη, Ν. (2008). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ψηφιακές Τεχνολογίες: Αξιοποίηση διερευνητικού λογισμικού στη διδακτική προσέγγιση ενός περιβαλλοντικού ζητήματος. Στο: Χ. Αγγέλη και Ν. Βαλανίδης (επιμ.), Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Τόμος 2, Λεμεσός, 25-28 Σεπτεμβρίου 2008, (σσ. 317-324). Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Δασκολιά, Μ., Παπαγεωργίου, Ε., Γαβριλάκης, Κ., & Φλογαΐτη, Ε. (2008). Αντιλήψεις Νηπιαγωγών για τα αίτια και τις συνέπειες του περιβαλλοντικού ζητήματος της τρύπας του όζοντος. Στο: Δ.-Μ. Κακανά και Γ. Σιμούλη (επ.) Η Προσχολική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές, Θεσσαλονίκη, 29-30 Σεπτεμβρίου 2007, (σσ. 146-154). Θεσσαλονίκη: Εκδ. Επίκεντρο.
 • Γούναρη, Ν., Δασκολιά, Μ., Κυνηγός, Χ., & Φλογαΐτη, Ε. (2008). Ατμοσφαιρική ρύπανση και καταστροφή των μνημείων: δημιουργία σχεδίου εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την αξιοποίηση διερευνητικού λογισμικού για τη διδασκαλία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο: Κ. Νικολάου (επιμ.) Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-17 Μαρτίου 2008. Θεσσαλονίκη: Ένωση Ελλήνων Χημικών - Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας.
 • Λιαράκου, Γ., Μπαζίγου, Κ., Φλογαΐτη, Ε., & Δασκολιά, Μ. (2006). Αντιλήψεις Νηπιαγωγών για το Περιβάλλον και τα Περιβαλλοντικά Προβλήματα. Στο: Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου με θέμα «Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2006, (σσ. 393-402). Πανεπιστήμιο Αιγαίου. http://kpe-kastor.kas.sch.gr/kpe/yliko/sppe2/oral/PDFs/393-402_oral.pdf
 • Δασκολιά, Μ. (2002). Ποιοτική διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την έννοια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο: Ν. Ζούκης και Θ. Μητάτος (επιμ.), Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Αθήνα: Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος. http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/enall/sin_napl.htm
 • Δασκολιά, Μ. (2002). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Διερεύνηση της ύπαρξης αναγκών στους εκπαιδευτικούς και προσδιορισμός των προτεραιοτήτων τους. Στο: Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Τόμος Α΄, (σσ. 153-163). Αθήνα: Εκδ. Ατραπός. 
 • Δασκολιά, Μ. (2002). Το σχολείο παράγοντας διασφάλισης προϋποθέσεων για ένα βιώσιμο μέλλον. Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο: Ζ. Κ. Μπέλλα (επιμ.), Το Σχολείο στην Τρίτη Χιλιετία. Πρακτικά Διημερίδας, (σσ. 125-135). Αθήνα: Δημοσιεύματα Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Δασκολιά, Μ. (2002). Απαιτούμενες διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα. Αξιοποιώντας την πρόταση και την εμπειρία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο: Κ. Ουζούνης και Α. Καραφύλλης (επιμ.), Ο δάσκαλος του 21ου Αιώνα στην ευρωπαϊκή ένωση. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, (σσ. 262-271). Ξάνθη: Εκδ. Σπανίδη.
 • Δασκολιά, Μ. (2001). Η χρήση του Διαδικτύου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Δυνατότητες και κίνδυνοι στην εποχή της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης. Στο: Ηλεκτρονικά Πρακτικά του10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση». Ναύπλιο: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/enall/sin_napl.htm
 • Δασκολιά, Μ.-Κ. (2000). Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις βασικές γνώσεις και ικανότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο: Β. Παπαδημητρίου (επιμ.), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης του 21ου Αιώνα. Προοπτικές και Δυνατότητες. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, (σσ. 237-244). Λάρισα: Εκδ. Παλμός.