ΕργΠΕ » Δημοσιεύσεις » Άρθρα σε περιοδικά

Άρθρα σε περιοδικά

 • Daskolia, M., Kynigos, C., & Makri, K. (2015). Learning about Urban Sustainability with Digital Stories. Promoting Collaborative Creativity from a Constructionist Perspective. Constructivist Foundations, 10(3), 388–396.
 • Makri, K., Daskolia, M., & Kynigos, C. (2015). Seeking “Power” in Powerful Ideas, Systems Thinking and Affective Aspects of Learning. The authors’ response to the Open Peer Commentaries on Maria Daskolia et al.’s “Learning about Urban Sustainability with Digital Stories”. Constructivist Foundations, 10(3), 401–404.
 • Δασκολιά, M., & Γρίλλια, Π.-Μ. (2015). Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής μάθησης για την αειφορία για αξιοποίηση σε προγράμματα τουριστικής ιστιοπλοϊκής περιήγησης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 8(1-2), 1-19.
 • Kynigos, C., Daskolia, M., & Smyrnaiou, Z. (2013). Empowering teachers in challenging times for science and environmental education: Uses for scenarios and microworlds as boundary objects. Contemporary Issues in Education, 3(1), 41-65.
 • Daskolia, M. & Kynigos, C. (2012). Applying a Constructionist Frame to Learning about Sustainability. Creative Education, 3(6), 818-823. doi.org/10.4236/ce.2012.326122
 • Daskolia, M., Dimos, A., & Kampylis, P. (2012). Secondary teachers’ conceptions of creative thinking within the context of Environmental Education. International Journal of Environmental and Science Education, 7(2), 269-290.
 • Δασκολιά Μ., Λιαράκου Γ., & Βατικιώτου Β. (2008). Διερεύνηση του εννοιoλογικού πεδίου εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για το περιβαλλοντικό ζήτημα «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Παιδαγωγική Επιθεώρηση,46, 128-143.
 • Daskolia M., Flogaitis E., & Liarakou G. (2007). Ways of thinking of the environment and environmental problems among Greek university students from the Humanities. The International Journal of the Humanities, 4(8), 7-18.
 • Liarakou G., Daskolia M., & Flogaitis E. (2007). Investigating the associative meanings of sustainability among Greek kindergarten teachers. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 1(5), 29-36.
 • Daskolia, M., Flogaitis, E., & Papageorgiou, E. (2006). Kindergarten teachers’ conceptual framework on the “ozone layer depletion”: Exploring the associative meanings of a global environmental issue. Journal of Science Education and Technology, 15(2), 168-178.
 • Flogaitis, E., Daskolia, M., & Liarakou, G. (2005). Greek kindergarten teachers’ practice in environmental education: an exploratory study. Journal of Early Childhood Research, 3(3), 299-320.
 • Flogaitis, E., Daskolia, M., &Agelidou, E. (2005). Kindergarten teachers’ conceptions of environmental education. Early Childhood Education Journal, 33(3), 125-136.
 • Daskolia, Μ., & Flogaitis, E. (2003). Theoretical formulation and empirical investigation of a conceptual model of teachers’ competence in environmental education. Canadian Journal of Environmental Education, 8, 249-267.
 • Δασκολιά, Μ. (2001). Δυσκολίες των εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αποτελέσματα μιας μικρής κλίμακας ποιοτικής έρευνας. Περιβαλλοντική Αγωγή. Θέματα και Προβληματισμοί, 1(4), 9-12.
 • Δασκολιά, Μ. (1998). «Μία ή περισσότερες ‘θεωρίες’ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση;» Σκέψεις και προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας θεωρητικής βάσης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Νέα Οικολογία, Ειδικό Τεύχος - Αφιέρωμα: Περιβαλλοντική Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση & Εκπαίδευση, 168 & 169, 37 - 39.