ΕργΠΕ » Δημοσιεύσεις » Βιβλία-Μονογραφίες

Βιβλία-Μονογραφίες

  • Δασκολιά, Μ. (2005). Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 227.
  • Δασκολιά, Μ. (2008). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή. Σειρά: Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, τόμος 107. Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα, σελ. 582.