ΕργΠΕ » Δημοσιεύσεις » Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικές εκδόσεις

Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικές εκδόσεις

 • Daskolia, M., Dettori, G., & Lejano, R.P. (May 2017, in press). Urban digital storytelling. In: A. Russ & M. Krasny (Eds.), Urban Environmental Education Review (international textbook). Ithaca, NY: Cornell University Press.
 • Δασκολιά, Μ. (2017, υπό έκδοση). Περιβαλλοντική Συνείδηση και Συμπεριφορά. Στο: Ε.Ι. Μανωλάς (Επιμ.), Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία. Αθήνα: Gutenberg.
 • Δασκολιά, Μ. (2017). Κοινωνική δημιουργικότητα στον σχεδιασμό ψηφιακού υλικού για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στο: Α. Σοφός, Ε. Αυγερινός, ΟΠ. Καραμούζης, Λ. Χριστοδουλίδου, & Μ. Δάρρα (Επιμ.), Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών. Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σσ. 200-218). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΠΤΔΕ – ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών». Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη (ISBN: 978-960-618-032-9).
 • Δασκολιά, Μ. & Κοντιζά Κ.-Σ. (2016). Διαδικτυακή περιβαλλοντική επικοινωνία και συνηγορία για έναν αειφορικό τρόπο ζωής: Αξιολόγηση της δράσης μιας ελληνικής περιβαλλοντικής Μ.Κ.Ο. Στο: Ε.Ι. Μανωλάς & Γ.Ε. Τσαντόπουλος (Επιμ.), Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 8ος Τόμος: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία (σσ. 52 – 67). Ορεστιάδα: Έκδοση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ISBN: 978-960-9698-12-2).
 • Δασκολιά, Μ. (2015). Μάθηση για την αειφορία μέσα από την κατασκευή ψηφιακών τεχνουργημάτων. Στο: Γ. Νικολάου & Κ. Κώτσης (Επιμ.) - Ε. Φλογαΐτη (επιστημ. επιμέλεια της θεματικής περιοχής «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»), Περιβάλλον – Γεωγραφία – Εκπαίδευση. Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Απόστολο Κατσίκη (σσ. 95-118). Αθήνα: Πεδίο.
 • Δασκολιά, Μ. (2015). Η έννοια της αειφορίας ως μεθοριακό αντικείμενο μάθησης. Μια εκπαιδευτική παρέμβαση. Στο: Ε. Μανωλάς (Επιμ.), Περιβαλλοντική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη. Τόμος προς Τιμήν του Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη (σσ. 42-55). Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ISBN: 978-960-9698-09-2).
 • Δασκολιά, Μ. & Γρίλλια, Π.-Μ. (2012). Οι σημαντικές εμπειρίες ζωής ως παράμετροι της σχέσης μας με το περιβάλλον. Μια επανεξέταση της συμβολής τους ως ερευνητικού πεδίου στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Στο: Ε. Πρωτοπαπαδάκης & Ε. Μανωλάς (Eπιμ.), Περιβαλλοντική Ηθική: Προκλήσεις και Προοπτικές για τον 21ο αιώνα (σσ. 51-63). Ορεστιάδα: Εκδόσεις Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Δασκολιά, Μ. & Δήμος, Α. (2011). Η δημιουργική σκέψη στην Περιβαλλοντική Αγωγή μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών. Στο: “Η χάρη θέλει αντίχαρη”, Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντ. Κ. Δανασσή-Αφεντάνη (σσ. 303-325). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Κάτσενου, Χ., Φλογαΐτη, Ε., & Δασκολιά, Μ. (2011). Διερευνώντας το στίγμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα δράσης δύο ελληνικών περιβαλλοντικών ΜΚΟ: μια ιστορική και συγκριτική θεώρηση. Στο: Χ. Βλασσοπούλου & Γ. Λιαράκου (Eπιμ.), Περιβαλλοντική Ιστορία. Μελέτες για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα (σσ. 211-238). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
 • Daskolia, M., Liarakou, G., & Gavrilakis, C. (2009). The European potential of Environmental Education for sustainability. In: P.-M. Rabensteiner & E. Ropo (Eds.), European Dimension in Education and Teaching, Vol. 2: Identity and Values in Education (pp.138-155). Baltmannsweiler, Germany: Schneider Verlag Hohengehren. Στον ίδιο τόμο συμπεριλήφθηκε και η μετάφραση του κεφαλαίου στα ελληνικά:
 • Δασκολιά, M., Λιαράκου, Γ. & Γαβριλάκης, Κ. (2009). Η ευρωπαϊκή δυναμική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την αειφορία. Στο: P.-M. Rabensteiner & E. Ropo (Eds.), European Dimension in Education and Teaching, Vol. 2: Identity and Values in Education (σσ.120-137). Baltmannsweiler, Germany: Schneider Verlag Hohengehren.
 • Δασκολιά Μ. & Λιαράκου Γ. (2008). Διερευνώντας την έννοια της αειφορίας: Αντιλήψεις Ελλήνων εκπαιδευτικών και φοιτητών. Στο: Ε. Φλογαΐτη & Γ. Λιαράκου (Επιμ.), Η Έρευνα στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (σσ. 159-184), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Flogaitis, E., Liarakou, G., & Daskolia, M. (2005). Criteria for Eco-School Development. Country Report Greece. In: F. Mogensen & Μ. Mayer (Eds.), ECO-schools – trends and divergences. A Comparative Study on ECO-school development processes in 13 countries(pp. 212-232). Vienna: Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture - European Commission/ SEED - ENSI (International Network “Environment and School Initiatives”).
 • Δασκολιά, Μ. (2005). Για μια δια βίου περιβαλλοντική αγωγή. Η περιβαλλοντική αγωγή στο πλαίσιο της οικογένειας - μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση. Στο: Α. Γεωργόπουλος (Επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται (σσ. 515-531).Αθήνα: Gutenberg.
 • Δασκολιά, Μ.-Κ. (2005). Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό της επιμόρφωσής τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έννοιες και θεωρητικές επισημάνσεις. Στο: Γ. Βαγιανός, Β. Κωνσταντινόπουλος & Χ. Παπαδόπουλος (Επιμ.), Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνιο Αθ. Ρήγα (σσ. 272-284). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Φλογαΐτη, Ε. & Δασκολιά, Μ. (2004). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας ένα “αειφόρο” μέλλον. Στο: Π.Α. Αγγελίδης & Γ.Γ. Μαυροειδής (Επιμ.), Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος, Τόμος Β΄ (σσ. 281-302). Αθήνα: Εκδ. Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.