ΕργΠΕ » Εκπαίδευση » Κατεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κατεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υποστηρίζει επιστημονικά και διδακτικά την Κατεύθυνση Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΘΕΠΑΕΕ). Το ΠΜΣ προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://thepae.ppp.uoa.gr/).

Το ΕργΠΕ προσφέρει και υποστηρίζει διδακτικά τα ακόλουθα μεταπτυχιακά μαθήματα:

  • Εισαγωγικό μάθημα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μάθηση για την Αειφορία» - (1ο εξάμηνο, 3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

  • Αρχές Διδακτικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2ο εξάμηνο, 3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

  • Διαβίου Μάθηση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Μορφές και Εφαρμογές (2ο εξάμηνο, 3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

  • Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Ζητήματα και Τρόποι Διδακτικής Προσέγγισής τους (2ο εξάμηνο, 3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

  • Φιλοσοφικές και Δι-επιστημονικές Προσεγγίσεις της Σχέσης Άνθρωπος – Περιβάλλον (2ο εξάμηνο, 3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

  • Πρακτική Άσκηση στο Σχεδιασμό Προγραμμάτων και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού (3ο εξάμηνο, 4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

  • Πρακτική Άσκηση στην Έρευνα (3ο εξάμηνο, 4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

  • Προπαρασκευή Διπλωματικής Εργασίας – Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων (3ο εξάμηνο, 2 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)