ΕργΠΕ » Εκπαίδευση » Προπτυχιακά μαθήματα

Προπτυχιακά μαθήματα

Τα ακόλουθα μαθήματα προσφέρονται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς και σε φοιτητές άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών:

  • «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (επιλεγόμενο μάθημα 62ΠΔ169). Το ίδιο μάθημα προσφέρεται και στους φοιτητές του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
  • «Σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα» (σεμιναριακό μάθημα 62ΠΔΣ203, Τμήμα Φ.Π.Ψ.)
  • «Φιλολογικά Μαθήματα και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Διαθεματικές Προσεγγίσεις Διδασκαλίας» (επιλεγόμενο μάθημα 62ΠΔ220, Τμήμα Φ.Π.Ψ.)
  • «Διδακτικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (επιλεγόμενο μάθημα 62ΠΔ220, Τμήμα Φ.Π.Ψ.)