ΕργΠΕ » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για την επικοινωνία σας με το ΕργΠΕ χρησιμοποιείτε την ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Τομέας Παιδαγωγικής

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 522)

Πανεπιστημιούπολη 15784, Αθήνα

Για τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή fax καλείτε στο: 210 727 7567

H αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) γίνεται στην παρακάτω διεύθυνση: info@eel.uoa.gr