ΕργΠΕ » Έρευνα » Διδακτορικές διατριβές » Διδακτορικές διατριβές ολοκληρωμένες (σε αλφαβητική σειρά)

Διδακτορικές διατριβές ολοκληρωμένες (σε αλφαβητική σειρά)

 • Παρασκευή Βασάλα                                                                                                                

"Η Διάβρωση του Εδάφους ως παράδειγμα διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (1994)

 • Μαρία Βασιλοπούλου 

"Διερεύνηση και Διδακτική Αντιμετώπιση των Προτέρων Αντιλήψεων των Μαθητών του Γυμνασίου για τη Βιοποικιλότητα" (1998)

 • Άγγελος Γιαννούλας 

"Οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης της Περιβαλλοντικής Αγωγής στη Β/θμια Εκπαίδευση" (2007)

 • Μαρία Δασκολιά  

"Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (2000)

 • Μαλαματή Δίτσιου

Αξιολόγηση του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης "Πρώτη γνωριμία με τους φυσικούς πόρους: από την παραγωγή στην κατανάλωση" (2002)

 • Χρήστος Κουτσούμπας  

"Διδακτική προσέγγιση των ήπιων μορφών ενέργειας με το παραδοσιακό και το εποικοδομητικό πρότυπο" (2004)

 • Διονύσης Λουκέρης

"Μελέτη του Περιβάλλοντος υπό το πρίσμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (2000)

 • Στέλιος Μερκούρης 

"Εναλλακτικές μορφές ενέργειας: Διδακτική πρόταση με περιβαλλοντική διάσταση στο μάθημα της Φυσικής του Γυμνασίου" (2001)

 • Μανόλης Ρωμαντζής 

"Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Στόχοι των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους" (1998)

 • Παναγιώτα Σταθοπούλου

"Η εικαστική εκπαίδευση και η περιβαλλοντική της διάσταση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικού μέσου για το περιβάλλον και την τέχνη"   (2005)

 • Κωνσταντίνα Σχίζα 

"Η συστημική προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (2005)