ΕργΠΕ » Έρευνα » Μεταπτυχιακές διπλωματικές

Μεταπτυχιακές διπλωματικές

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υποστηρίζει επιστημονικά και καθοδηγεί ερευνητικά μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ (Κατεύθυνση σπουδών: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία») στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους, επιδιώκοντας την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή τους σε ερευνητικά έργα που υλοποιούνται από το ΕργΠΕ.

Πιο ειδικά, οι παρακάτω μεταπτυχιακοί φοιτητές διεξήγαγαν την έρευνά τους και ολοκλήρωσαν την διπλωματική εργασία τους συμμετέχοντας ως εκπαιδευόμενοι ερευνητές στα ακόλουθα ερευνητικά έργα:

  • Κατερίνα Βλαχοστέργιου. Συμμετείχε στο έργο “Mathematical Creativity Squared' - A Computational Environment to Stimulate and Enhance Creative Designs for Mathematical Creativity” (2014-2016). Ευρωπαϊκή Ένωση, P7-ICT-2013.8.1, Technological Development and Demonstration, Strategic Objective "Technologies and scientific foundations in the field of creativity". Project No.: 610467
  • Ευαγγελία Κέκερη. Συμμετείχε στο έργο «Οι μαθητές ως ερευνητές για ένα αειφόρο σχολείο» (2015-2016). ΕΚΠΑ – ΕΛΚΕ, Πρόγραμμα: "Κατανομή κονδυλίων στα Τμήματα για Χρηματοδότηση της Έρευνας"
  • Ρέα Φλώρου. Συμμετείχε στο έργο “Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάπτυξης της δημιουργικότητας” (2011 – 2012). ΕΚΠΑ – ΕΛΚΕ, Πρόγραμμα: "Κατανομή κονδυλίων στα Τμήματα για Χρηματοδότηση της Έρευνας".
  • Καλλιόπη Κοντιζά. Συμμετείχε σε δράση αξιολόγησης της επικοινωνιακής καμπάνιας του WWF-Ελλάς (2012-2013) στο πλαίσιο συνεργασίας της ΜΠΟ με το ΕργΠΕ.
  • Παναγιώτα- Μαρία Γρίλλια και Μαρία Πλιώτα. Συμμετείχαν στο έργο “Αειφόρος Ιστιοπλοϊκή Περιήγηση: Ανάπτυξη προϊόντων αειφόρου τουριστικής και εκπαιδευτικής τουριστικής περιήγησης με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών" (2011-2013). Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΕΥΔΕ -ΕΤΑΚ, Πράξη: "Υποστήριξη Ομάδων ΜΜ Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ". Κωδικός έργου: 30SMEs2009.
  • Μαρία Δεβεράκη. Συμμετείχε στο έργο Metafora - Learning to Learn Together: A visual language for social orchestration of educational activities” (2010 – 2013). Ευρωπαϊκή Ένωση, P7-ICT-2009-5, Technology-enhanced Learning STREP. Project No.: 257872
  • Θανάσης Δήμου. Συμμετείχε στο έργο “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση τεχνικών ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω διαδικτυακών Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης” (2008 – 2011). ΕΚΠΑ – ΕΛΚΕ, Πρόγραμμα "Καποδίστριας". Κωδικός έργου: Κ.Α. 70/4/9855