ΕργΠΕ » Έρευνα » Προηγούμενα έργα

Προηγούμενα έργα

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα:

Mathematical Creativity Squared' - A Computational Environment to Stimulate and Enhance Creative Designs for Mathematical Creativity” 

 • 2013-2016

 • Χρηματοδοτούσα αρχή: Ευρωπαϊκή Ένωση, P7-ICT-2013.8.1, Technological Development and Demonstration, Strategic Objective "Technologies and scientific foundations in the field of creativity" 

 • Project No.: 610467

 • Υπεύθυνος έργου/ επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Χ. Κυνηγός, για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ).

Metafora - Learning to Learn Together: A visual language for social orchestration of educational activities”

 • 2010-2013
 • Χρηματοδοτούσα αρχή: Ευρωπαϊκή Ένωση, P7-ICT-2009-5, Technology-enhanced Learning STREP 
 • Project No.: 257872 

 • Eπιστ. υπεύθυνος ΕΚΠΑ: Καθηγ. Χ. Κυνηγός

Αειφόρος Ιστιοπλοϊκή Περιήγηση: Ανάπτυξη προϊόντων αειφόρου τουριστικής και εκπαιδευτικής τουριστικής περιήγησης με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών" 

 • 2011 – 2013
 • Χρηματοδοτούσα αρχή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΕΥΔΕ -ΕΤΑΚ, Πράξη: "Υποστήριξη Ομάδων ΜΜ Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης "
 • Κωδικός έργου: 30SMEs2009
 • Eπιστ. υπεύθυνη/ συντονίστρια έρευνας: Επίκ. Καθ. Μ. Δασκολιά

 “Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάπτυξης της δημιουργικότητας

 • 2011 – 2012  
 • Χρηματοδοτούσα αρχή: ΕΚΠΑ – ΕΛΚΕ, Πρόγραμμα: "Κατανομή κονδυλίων στα Τμήματα για Χρηματοδότηση της Έρευνας"
 • Απόφαση: 4ης Γ.Σ.Τμήματος Φ.Π.Ψ. (21/12/2011)
 • Επιστημ. υπεύθυνη/ συντονίστρια έρευνας: Επίκ. Καθ. Μ. Δασκολιά. Eπιστ. υπεύθυνος Τμηματικής πρότασης: Καθηγ. Γ. Σπανός

 “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση τεχνικών ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω διαδικτυακών Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης

 • 2008 – 2011
 • Χρηματοδοτούσα αρχή: ΕΚΠΑ – ΕΛΚΕ, Πρόγραμμα "Καποδίστριας"
 • Κωδικός έργου: Κ.Α. 70/4/9855
 • Eπιστ. υπεύθυνη: Λέκτ. Μ. Δασκολιά

SUPPORT - Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow

 •  2007 – 2010
 • Χρηματοδοτούσα αρχή: Ευρωπαϊκή Ένωση - Lifelong Learning Programme (LLP)/ Comenius
 • Project No.: 134631-LLP-1-2007-1-NO-COMENIUS-CNW. Αριθμός σύμβασης: 2007-3381/001-001. Κωδικός έργου: K.A. 70/3/10401
 • Eπιστ. υπεύθυνη ΕΚΠΑ: Καθηγ. Ε. Φλογαΐτη