ΕργΠΕ » Έρευνα » Συμμετοχή σε τρέχοντα έργα

Συμμετοχή σε τρέχοντα έργα

S.A.M.E. WORLD - SUSTAINABILITY. AWARENESS. MOBILIZATION. ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015” (www.sameworld.eu)

  • Χρηματοδοτούσα αρχή: Ευρωπαϊκή Ένωση, EuropeAid 2014 “Non-State Actors and Local Authorities in Development” Programme
  • Contract No.: DCI NSA-ED/2014/338-120
  • Διάρκεια: 2015-2018
  • Εθνικός Συντονιστής: Δρ. Ελίνα Μεγάλου, για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ - Διόφαντος)

Στο έργο αυτό συμμετέχει ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΤΥΕ-Διόφαντος η Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά. Η κ. Δασκολιά έχει οριστεί υπεύθυνη για τον συντονισμό των δράσεων σχετικά με το «Παρατηρητήριο κατά της Περιβαλλοντικής Αδικίας» (Observatory Against Environmental Injustice), που αποτελεί ένα από τα πεδία ανάπτυξης δράσης του ευρωπαϊκού έργου. Περισσότερα για το έργο SAME World project στο www.sameworld.eu/el/ και για το Παρατηρητήριο στο youth4ej.sameworld.eu.

 

«Οι μαθητές ως ερευνητές για ένα αειφόρο σχολείο»

  • Χρηματοδοτούσα αρχή: ΕΚΠΑ – ΕΛΚΕ
  • Πρόγραμμα: "Κατανομή κονδυλίων στα Τμήματα για Χρηματοδότηση της Έρευνας"
  • Διάρκεια: 2015-2017
  • Επιστημ. υπεύθυνη/ συντονίστρια έρευνας: Επίκ. Καθ. Μ. Δασκολιά

Βασικές ερευνήτριες στο έργο είναι η Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά και η Δρ. Ίριδα Τσεβρένη. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής η φοιτήτρια του ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ («Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία) Ευαγγελία Κέκερη υλοποίησε την μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία της με θέμα «Οι μαθητές ως ερευνητές στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου: μία μελέτη περίπτωσης».