ΕργΠΕ » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.06.2018

Πρόγραμμα 3ης Επιστημονικής Συνάντησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα για την 3η Επιστημονική Συνάντηση Υποψ. Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 22-23 Ιουνίου 2018, θα το βρείτε εδώ