ΕργΠΕ » Το ΕργΠΕ

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕργΠΕ) ανήκει στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2004 (ΦΕΚ 221/τ. Β’/18.02.2005). To ΕργΠΕ αποτελεί διοικητική και επιστημονική μετεξέλιξη του παλαιότερου Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής (ΚεΠΑ).

Από το 2014 διευθύντρια και επιστημονική υπεύθυνη του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος η αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά.